در این صفحه برای هر یک از نرم افزای های قرار گرفته در سایت یک نشان با سه اندازه مختلف در نظر گرفته شده است که می توانید با قرار دادن هر یک از این نشان ها در وب سایت خود ، کاربران تان را برای دریافت نرم افزار به Flashplayer.ir ارجاع دهید .
نخست اندازه مورد نظر خود را انتخاب کنید و کد قرار گرفته در بلاک سمت چپ را در محل مناسب وب سایت خود کپی کنید .
توصیه می شود زمانی که از SWFObject برای نمایش swf در وب سایت استفاده می کنید یکی از نشان های Adobe Flash Player را در آن قرار دهید تا در صورتی که کاربر نسخه مورد نیاز را نداشت با کلیک بر روی آن به FlashPlayer.ir ارجاع داده شود.
در صورتی که می خواهید نشان را خودتان طراحی کنید کافیست که تصویر را برای هر یک از نرم افزار ها به صورت زیر link کنید :
Adobe Flash Player : http://www.flashplayer.ir/#flashplayer
Adobe Air : http://www.flashplayer.ir/#air
Adobe Acrobat Reader : http://www.flashplayer.ir/#acrobat
<a href="http://www.flashplayer.ir/#flashplayer"><img src="http://www.flashplayer.ir/images/dev/badges/fp_small.gif" alt="Download Flash Player"/></a>
Text